Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dokkum
Dag
9
Maand
12
Jaar
1824
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Ayze
Patroniem echtgenoot
Adolphs
Naam echtgenoot
Hemminga
Geboorteplaats echtgenoot
Paesens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Voornamen vader echtgenoot
Adolph Ayzes
Naam vader echtgenoot
Hemminga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Frederikje
Naam moeder echtgenoot
Douwes
Voornaam vader echtgenote
Binne Jans
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Huiberds
Naam moeder echtgenote
Rekker
Kwota / Bron
Aktenr 23

Huwelijken

Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dokkum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dokkum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)