Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
30
Maand
5
Jaar
1862
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rein
Patroniem echtgenoot
Jentjes
Naam echtgenoot
Wiarda
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterzee
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Oldeouwer
Voornamen vader echtgenoot
Jentje Reins
Naam vader echtgenoot
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Fetje Symens
Naam moeder echtgenoot
Knol
Voornaam vader echtgenote
Jan Johannes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Ynzes
Naam moeder echtgenote
Bloemberg
Kwota / Bron
Aktenr 23

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)