Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
13
Maand
5
Jaar
1864
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Sybolts
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Terhorne
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiske
Patroniem echtgenote
Annes
Naam echtgenote
Reen
Geboorteplaats echtgenote
Terhorne
Voornamen vader echtgenoot
Sybolt Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aukjen Jans
Naam moeder echtgenoot
Veldstra
Voornaam vader echtgenote
Anne Jans
Naam vader echtgenote
Reen
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Harmke Lykles
Naam moeder echtgenote
Venema
Kwota / Bron
Aktenr 14

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)