Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
20
Maand
5
Jaar
1874
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Goingarijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jitske
Naam echtgenote
Speerstra
Geboorteplaats echtgenote
Goënga
Voornamen vader echtgenoot
Ruurd Tjeerds
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ypkjen Thaekes
Naam moeder echtgenoot
de Groot
Voornaam vader echtgenote
Ale Hantjes
Naam vader echtgenote
Speerstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Corneliske Murks
Naam moeder echtgenote
Haarsma
Kwota / Bron
Aktenr 20

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)