Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
3
Maand
6
Jaar
1819
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hylke
Patroniem echtgenoot
Sjerps
Naam echtgenoot
Wierda
Geboorteplaats echtgenoot
Tjerkgaast
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Idskenhuizen
Voornamen vader echtgenoot
Sjerp Hylkes
Naam vader echtgenoot
Wierda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Haebeltje
Naam moeder echtgenoot
Wopkes
Voornaam vader echtgenote
Geert
Naam vader echtgenote
Johannes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Gjalts
Kwota / Bron
Aktenr 14

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)