Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
20
Maand
5
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Naam echtgenoot
Beärda
Geboorteplaats echtgenoot
Leeuwarden
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoerdtje
Naam echtgenote
Kok
Geboorteplaats echtgenote
St. Nicolaasga
Voornamen vader echtgenoot
Hillebrand
Naam vader echtgenoot
Beärda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Dieuwke
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Jelte Martens
Naam vader echtgenote
Kok
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Froukje Eits
Naam moeder echtgenote
de Haan
Kwota / Bron
Aktenr 21

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)