Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
18
Maand
5
Jaar
1844
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Joukes
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Akmarijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Martje
Patroniem echtgenote
Ynzes
Naam echtgenote
van der Weide
Geboorteplaats echtgenote
Terhorne
Voornamen vader echtgenoot
Jouke Wijnolts
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jitske
Naam moeder echtgenoot
Gosses
Voornaam vader echtgenote
Ynze
Naam vader echtgenote
Hobbes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gelkje
Naam moeder echtgenote
Lolkes
Kwota / Bron
Aktenr 11

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)