Collaboratieve indexen

Huwelijken - Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Doniawerstal
Dag
7
Maand
9
Jaar
1861
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wiebe
Patroniem echtgenoot
Pieters
Naam echtgenoot
Smak
Geboorteplaats echtgenoot
Gorredijk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Tjerkgaast
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Wiebes
Naam vader echtgenoot
Smak
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Pijpker
Voornaam vader echtgenote
Age Geerts
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Hiltje Cornelis
Naam moeder echtgenote
Nop
Kwota / Bron
Aktenr 23

Huwelijken

Doniawerstal, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Doniawerstal 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)