Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
19
Maand
5
Jaar
1855
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Metskes
Naam echtgenoot
Boersma
Geboorteplaats echtgenoot
Birdaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Patroniem echtgenote
Sytzes
Naam echtgenote
Kroodsma
Geboorteplaats echtgenote
Wanswerd
Voornamen vader echtgenoot
Metske Jans
Naam vader echtgenoot
Boersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Hiemstra
Voornaam vader echtgenote
Sytze Hanzes
Naam vader echtgenote
Kroodsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke Lykeles
Naam moeder echtgenote
Hellema
Kwota / Bron
Aktenr 26

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)