Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
19
Maand
7
Jaar
1862
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Kornelis
Patroniem echtgenoot
Klazes
Naam echtgenoot
Wagenaar
Geboorteplaats echtgenoot
Ferwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Renske
Patroniem echtgenote
Nannes
Naam echtgenote
Jonkman
Geboorteplaats echtgenote
Ferwerd
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Gerbens
Naam vader echtgenoot
Wagenaar
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Douwes
Naam moeder echtgenoot
Kooystra
Voornaam vader echtgenote
Nanne Wiebes
Naam vader echtgenote
Jonkman
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Leentje Kornelis
Naam moeder echtgenote
Plantinga
Kwota / Bron
Aktenr 52

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)