Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
9
Maand
9
Jaar
1863
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Naam echtgenoot
Postma
Geboorteplaats echtgenoot
Hallum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Tjepkema
Geboorteplaats echtgenote
St. Jacobiparochie
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Gerrits
Naam vader echtgenoot
Postma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Maaike Jans
Naam moeder echtgenoot
Hessels
Voornaam vader echtgenote
Meint Rochus
Naam vader echtgenote
Tjepkema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoukje Roelofs
Naam moeder echtgenote
Fopma
Kwota / Bron
Aktenr 67

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)