Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
5
Maand
5
Jaar
1866
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Mient
Patroniem echtgenoot
Botes
Naam echtgenoot
Tadema
Geboorteplaats echtgenoot
Ferwerd
Vorig partner van de echtgenoot
Sytse Dirks Koopmans
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Idses
Naam echtgenote
Sipma
Geboorteplaats echtgenote
Stiens
Voornamen vader echtgenoot
Bote Hendriks
Naam vader echtgenoot
Tadema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Menke Mients
Naam moeder echtgenoot
Wagenaar
Voornaam vader echtgenote
Ids Simons
Naam vader echtgenote
Sipma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Kornelis
Naam moeder echtgenote
Wybenga
Kwota / Bron
Aktenr 11

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)