Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
20
Maand
3
Jaar
1869
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Borger
Geboorteplaats echtgenoot
Vrouwenparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aaltje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
Wybenga
Geboorteplaats echtgenote
Jelsum
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Eeltjes
Naam vader echtgenoot
Borger
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Pieters
Naam moeder echtgenoot
Grafstra
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd Jans
Naam vader echtgenote
Wybenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenote
Bosma
Kwota / Bron
Aktenr 8

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)