Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
7
Maand
11
Jaar
1885
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Postma
Geboorteplaats echtgenoot
Blija
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Ferwerd
Vorig partner van de echtgenote
Tjisse Wiegers van der Heide
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Jilderts
Naam vader echtgenoot
Postma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martje Gerbens
Naam moeder echtgenoot
van der Velde
Voornaam vader echtgenote
Aan Gerrits
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Frouwkje Douwes
Naam moeder echtgenote
Buursma
Kwota / Bron
Aktenr 50

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)