Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
28
Maand
5
Jaar
1898
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yme
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Birdaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Nes (Westdongeradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Klaas Riemers
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Meintje Ymes
Naam moeder echtgenoot
Veenstra
Voornaam vader echtgenote
Louw Foppes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
van der Net
Kwota / Bron
Aktenr 51

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)