Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
7
Maand
6
Jaar
1928
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jouke
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Blija
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Naam echtgenote
van der Ploeg
Geboorteplaats echtgenote
Nijkerk (Oostdongeradeel)
Voornamen vader echtgenoot
Taede
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoerdje
Naam moeder echtgenoot
van der Ploeg
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd
Naam vader echtgenote
van der Ploeg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elisabeth
Naam moeder echtgenote
van der Vinne
Kwota / Bron
Aktenr 37

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)