Collaboratieve indexen

Huwelijken - Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Ferwerderadeel
Dag
10
Maand
9
Jaar
1829
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Goffes
Naam echtgenoot
Jensma
Geboorteplaats echtgenoot
Holwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Patroniem echtgenote
Louws
Naam echtgenote
Olivier
Geboorteplaats echtgenote
Ferwerd
Voornamen vader echtgenoot
Goffe Gerlofs
Naam vader echtgenoot
Jensma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske Jans
Naam moeder echtgenoot
Bergmans
Voornaam vader echtgenote
Louw Alefs
Naam vader echtgenote
Olivier
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaaske
Naam moeder echtgenote
Johannes
Kwota / Bron
Aktenr 54

Huwelijken

Ferwerderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Ferwerderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)