Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
28
Maand
1
Jaar
1855
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Cornelis
Naam echtgenoot
Bensma
Geboorteplaats echtgenoot
Tzum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Lutske
Naam echtgenote
Adema
Geboorteplaats echtgenote
Franeker
Voornamen vader echtgenoot
Cornelis Gerrits
Naam vader echtgenoot
Bensma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rienskje Jelles
Naam moeder echtgenoot
Jellesma
Voornaam vader echtgenote
Auke
Naam vader echtgenote
Adema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Baukje Annes
Naam moeder echtgenote
van der Zee
Nota
Bruidegom ondertekent met Binsma
Kwota / Bron
Aktenr 3

Huwelijken

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)