Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
1
Maand
12
Jaar
1861
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Naam echtgenoot
Tiggelaar
Geboorteplaats echtgenoot
Berlikum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
de Haan
Geboorteplaats echtgenote
Franeker
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Dirks
Naam vader echtgenoot
Tiggelaar
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hinke Franzes
Naam moeder echtgenoot
Kramer
Voornaam vader echtgenote
Durk Ruurds
Naam vader echtgenote
de Haan
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Minke Feddes
Naam moeder echtgenote
Zaagmans
Kwota / Bron
Aktenr 59

Huwelijken

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)