Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
27
Maand
6
Jaar
1880
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Koster
Geboorteplaats echtgenoot
Franeker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dieuwke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Schalsum
Voornamen vader echtgenoot
Gerrit Geerts
Naam vader echtgenoot
Koster
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ekke Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Michiels
Voornaam vader echtgenote
Teye Annes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Jans
Naam moeder echtgenote
van der Meulen
Nota
Familienaam moeder bruidegom ook vermeld als Machiels
Kwota / Bron
Aktenr 46

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)