Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
26
Maand
3
Jaar
1927
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Fedde
Naam echtgenoot
ten Hoeve
Geboorteplaats echtgenoot
Zwolle
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ymkjen
Naam echtgenote
Peper
Geboorteplaats echtgenote
Oosterend
Voornamen vader echtgenoot
Fedde
Naam vader echtgenoot
ten Hoeve
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Taetske
Naam moeder echtgenoot
van der Houw
Voornaam vader echtgenote
Sybrand
Naam vader echtgenote
Peper
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje
Naam moeder echtgenote
Bijvoets
Kwota / Bron
Aktenr 7

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)