Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
25
Maand
11
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Willem
Patroniem echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Poelstra
Geboorteplaats echtgenoot
Dronrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Sjoerds
Naam echtgenote
Smeding
Geboorteplaats echtgenote
Franeker
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Pieters
Naam vader echtgenoot
Poelstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rigtje Jans
Naam moeder echtgenoot
Bakker
Voornaam vader echtgenote
Sjoerd
Naam vader echtgenote
Dirks
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Grietje
Naam moeder echtgenote
Samuels
Kwota / Bron
Aktenr 36

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)