Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franeker
Dag
25
Maand
5
Jaar
1834
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Patroniem echtgenoot
Martens
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Franeker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jacobje
Patroniem echtgenote
Dirks
Naam echtgenote
Swarts
Geboorteplaats echtgenote
Leeuwarden
Voornamen vader echtgenoot
Marten Gerbens
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Minke
Naam moeder echtgenoot
Jans
Voornaam vader echtgenote
Dirk
Naam vader echtgenote
Jans
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elizabeth
Naam moeder echtgenote
Ebbes
Nota
Met legitimatie van één kind
Kwota / Bron
Aktenr 20

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Franeker, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franeker 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)