Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1876
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Haitze
Naam echtgenoot
Idzenga
Geboorteplaats echtgenoot
Tzum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Achlum
Voornamen vader echtgenoot
Ids Jans
Naam vader echtgenoot
Idzenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Douwes
Naam moeder echtgenoot
Brouwer
Voornaam vader echtgenote
Freerk Allerts
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Pieters
Naam moeder echtgenote
Feenstra
Kwota / Bron
Aktenr 24

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)