Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1889
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rients
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Welsrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Achlum
Voornamen vader echtgenoot
Sjoerd Dirks
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Klaaske Rientses
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Johannes Hessels
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Marijke Tjipkes
Naam moeder echtgenote
Hamersma
Kwota / Bron
Aktenr 29

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)