Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
20
Maand
5
Jaar
1905
Voorna(a)m(en) echtgenoot
IJsbrand
Naam echtgenoot
Bergsma
Geboorteplaats echtgenoot
Achlum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Midlum
Voornamen vader echtgenoot
Hessel IJsbrands
Naam vader echtgenoot
Bergsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke Klazes
Naam moeder echtgenoot
Godijk
Voornaam vader echtgenote
Wikke Jans
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Douwes
Naam moeder echtgenote
de Vries
Kwota / Bron
Aktenr 22

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)