Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
7
Maand
5
Jaar
1910
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Giekerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Houkje
Naam echtgenote
van der Zee
Geboorteplaats echtgenote
Tzummarum
Voornamen vader echtgenoot
Geert
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ruurdtje Jans
Naam moeder echtgenoot
Veenstra
Voornaam vader echtgenote
Jacob
Naam vader echtgenote
van der Zee
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje
Naam moeder echtgenote
Posthumus
Kwota / Bron
Aktenr 14

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)