Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
27
Maand
4
Jaar
1916
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Achlum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoerdje
Naam echtgenote
Oosterhaven
Geboorteplaats echtgenote
Tzum
Voornamen vader echtgenoot
Douwe Johannes
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje
Naam moeder echtgenoot
Hofstra
Voornaam vader echtgenote
Reinder
Naam vader echtgenote
Oosterhaven
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rigtje
Naam moeder echtgenote
Zondervan
Kwota / Bron
Aktenr 6

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)