Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
3
Maand
11
Jaar
1923
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Leyendekker
Geboorteplaats echtgenoot
Dongjum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Klaaske
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Boer
Voornamen vader echtgenoot
Leendert
Naam vader echtgenoot
Leyendekker
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske
Naam moeder echtgenoot
Andreae
Voornaam vader echtgenote
Rients
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)