Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
29
Maand
5
Jaar
1926
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Kootstra
Geboorteplaats echtgenoot
Rottevalle (Achtkarspelen)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Anna
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Boer
Voornamen vader echtgenoot
Gjalt
Naam vader echtgenoot
Kootstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lutske
Naam moeder echtgenoot
Baron
Voornaam vader echtgenote
Rients
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 30

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)