Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1931
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Durk
Naam echtgenoot
Hijma
Geboorteplaats echtgenoot
Hijum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Boer
Voornamen vader echtgenoot
Anne
Naam vader echtgenoot
Hijma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Ankje
Naam moeder echtgenoot
Monsma
Voornaam vader echtgenote
Rients
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 12

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)