Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
6
Maand
6
Jaar
1935
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wytgaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiltje
Naam echtgenote
Postma
Geboorteplaats echtgenote
Tzum
Voornamen vader echtgenoot
Gerben
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sipkje
Naam moeder echtgenoot
Jorna
Voornaam vader echtgenote
Willem
Naam vader echtgenote
Postma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoerdtje
Naam moeder echtgenote
Greidanus
Kwota / Bron
Aktenr 24

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)