Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
25
Maand
7
Jaar
1940
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Age
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Harlingen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Midlum
Voornamen vader echtgenoot
Age
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rigtje
Naam moeder echtgenoot
Bambach
Voornaam vader echtgenote
Redmer
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tietje
Naam moeder echtgenote
Vogel
Kwota / Bron
Aktenr 22

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)