Collaboratieve indexen

Huwelijken - Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Franekeradeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1830
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Wybrens
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterlittens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Willemke
Patroniem echtgenote
Klazes
Naam echtgenote
Ferwerda
Geboorteplaats echtgenote
Tzum
Voornamen vader echtgenoot
Wybren Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wopkjen Joukes
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Klaas Sybrens
Naam vader echtgenote
Ferwerda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske Willems
Naam moeder echtgenote
Jongsma
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Franekeradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1949
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Franekeradeel 1811-1949
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)