Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Gaasterland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Gaasterland
Dag
20
Maand
6
Jaar
1830
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Patroniem echtgenoot
Harmens
Naam echtgenoot
Harmensma
Geboorteplaats echtgenoot
Sondel
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Patroniem echtgenote
Popkes
Naam echtgenote
Stegenga
Geboorteplaats echtgenote
Hemelum
Voornamen vader echtgenoot
Harmen
Naam vader echtgenoot
Douwes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Stijntje
Naam moeder echtgenoot
Jans
Voornaam vader echtgenote
Popke Freerks
Naam vader echtgenote
Stegenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aukje Gabes
Naam moeder echtgenote
Schut
Kwota / Bron
Aktenr 16

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Gaasterland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Gaasterland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Gaasterland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)