Collaboratieve indexen

Huwelijken - Harlingen, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Harlingen
Dag
28
Maand
12
Jaar
1845
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Murk
Patroniem echtgenoot
Riemers
Naam echtgenoot
Lamminga
Geboorteplaats echtgenoot
Almenum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Texel
Voornamen vader echtgenoot
Riemer Jacobs
Naam vader echtgenoot
Lamminga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Baukje
Naam moeder echtgenoot
Dirks
Voornaam vader echtgenote
Klaas
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje
Naam moeder echtgenote
Helenius
Kwota / Bron
Aktenr 74

Huwelijken

Harlingen, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Harlingen 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Harlingen 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)