Van 21-23 mei 2021, neem deel aan het weekend "Bewaar onze grafstenen"! Ontdek hoe het te doen.

Collaboratieve indexen

Huwelijken - Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Haskerland
Dag
19
Maand
5
Jaar
1872
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Patroniem echtgenoot
Leenderts
Naam echtgenoot
Moedt
Geboorteplaats echtgenoot
Haskerdijken
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Landmeter
Geboorteplaats echtgenote
Gorredijk
Voornamen vader echtgenoot
Leendert Roelofs
Naam vader echtgenoot
Moedt
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Fokjen Gerbens
Naam moeder echtgenoot
Blaauw
Voornaam vader echtgenote
Freerk Fokkes
Naam vader echtgenote
Landmeter
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Gerbens
Naam moeder echtgenote
Blaauw
Kwota / Bron
Aktenr 15

Huwelijken

Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Haskerland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Haskerland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)