Collaboratieve indexen

Huwelijken - Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Haskerland
Dag
24
Maand
5
Jaar
1885
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Patroniem echtgenoot
Sipkes
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Terhorne
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tietje
Naam echtgenote
de Leeuw
Geboorteplaats echtgenote
Nijehaske
Voornamen vader echtgenoot
Sipke Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Rypkema
Voornaam vader echtgenote
Theunis
Naam vader echtgenote
de Leeuw
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jantje Jacobs
Naam moeder echtgenote
Raadsveld
Kwota / Bron
Aktenr 28

Huwelijken

Haskerland, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Haskerland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Haskerland 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)