Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hemelumer Oldeferd, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hemelumer Oldeferd
Dag
14
Maand
5
Jaar
1914
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Deinum
Geboorteplaats echtgenoot
Oudega
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Koudum
Voornamen vader echtgenoot
Klaas
Naam vader echtgenoot
Deinum
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Attje
Naam moeder echtgenoot
Tacoma
Voornaam vader echtgenote
Pieter
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Fopje
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 15

Huwelijken

Hemelumer Oldeferd, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1911
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hemelumer Oldeferd 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hemelumer Oldeferd 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)