Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hemelumer Oldeferd, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hemelumer Oldeferd
Dag
2
Maand
5
Jaar
1839
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Herre
Patroniem echtgenoot
Popkes
Naam echtgenoot
Stegenga
Geboorteplaats echtgenoot
Sondel
Voorna(a)m(en) echtgenote
Symentje
Patroniem echtgenote
Anes
Naam echtgenote
Boersma
Geboorteplaats echtgenote
Scharl
Voornamen vader echtgenoot
Popke Herres
Naam vader echtgenoot
Stegenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Wiepk
Naam moeder echtgenoot
Jacobs
Voornaam vader echtgenote
Ane Abes
Naam vader echtgenote
Boersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Jozephs
Naam moeder echtgenote
Zalmstra
Kwota / Bron
Aktenr 14

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hemelumer Oldeferd, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1911
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hemelumer Oldeferd 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hemelumer Oldeferd 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)