Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
14
Maand
5
Jaar
1851
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jan
Patroniem echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Heeg
Geboorteplaats echtgenoot
Waaxens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Patroniem echtgenote
Gerrits
Naam echtgenote
Hilverda
Geboorteplaats echtgenote
Tzum
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Jans
Naam vader echtgenoot
Heeg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje Klases
Naam moeder echtgenoot
Rispens
Voornaam vader echtgenote
Gerrit Wytzes
Naam vader echtgenote
Hilverda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Eeke Wybes
Naam moeder echtgenote
Anema
Kwota / Bron
Aktenr 12

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)