Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
3
Maand
5
Jaar
1854
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Patroniem echtgenoot
Dirks
Naam echtgenoot
Sandstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterend
Voorna(a)m(en) echtgenote
Geeske
Patroniem echtgenote
Meinderts
Naam echtgenote
van der Meer
Geboorteplaats echtgenote
Franeker
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Douwes
Naam vader echtgenoot
Sandstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjaltje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Bartsma
Voornaam vader echtgenote
Meindert Dirks
Naam vader echtgenote
van der Meer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke Alberts
Naam moeder echtgenote
Geldeloos
Kwota / Bron
Aktenr 7

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)