Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
2
Maand
8
Jaar
1862
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pier
Patroniem echtgenoot
Riemers
Naam echtgenoot
Reinalda
Geboorteplaats echtgenoot
Winsum (Baarderadeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Yemtes
Naam echtgenote
Greydanus
Geboorteplaats echtgenote
Lollum
Voornamen vader echtgenoot
Riemer Louws
Naam vader echtgenoot
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Nijdam
Voornaam vader echtgenote
Yemte Cornelis
Naam vader echtgenote
Greydanus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Sytses
Naam moeder echtgenote
Elo
Nota
Voornaam vader bruid bij zijn huwelijk vermeld als Ymte
Kwota / Bron
Aktenr 35

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)