Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
11
Maand
5
Jaar
1867
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Patroniem echtgenoot
Freerks
Naam echtgenoot
van Dijk
Geboorteplaats echtgenoot
Beetgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jetske
Patroniem echtgenote
Paulus
Naam echtgenote
van der Veer
Geboorteplaats echtgenote
Tzum
Voornamen vader echtgenoot
Freerk
Naam vader echtgenoot
van Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbert Pieters
Naam moeder echtgenoot
Koning
Voornaam vader echtgenote
Paulus Wybes
Naam vader echtgenote
van der Veer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aukje Hommes
Naam moeder echtgenote
Bruinsma
Kwota / Bron
Aktenr 21

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)