Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
16
Maand
5
Jaar
1874
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Naam echtgenoot
Tjallema
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterend
Voorna(a)m(en) echtgenote
Klaaske
Naam echtgenote
Dikland
Geboorteplaats echtgenote
IJlst
Voornamen vader echtgenoot
Ale Gerrits
Naam vader echtgenoot
Tjallema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Gerritje Jans
Naam moeder echtgenoot
Wynia
Voornaam vader echtgenote
Bonne Ekkes
Naam vader echtgenote
Dikland
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aagjen Hendriks
Naam moeder echtgenote
Fleer
Kwota / Bron
Aktenr 21

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)