Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
6
Maand
5
Jaar
1882
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Lutkewierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Wierda
Geboorteplaats echtgenote
Bozum
Voornamen vader echtgenoot
Sytze Jochems
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Dirkjen Willems
Naam moeder echtgenoot
van der Valk
Voornaam vader echtgenote
Tjeerd Marcus
Naam vader echtgenote
Wierda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje Harmens
Naam moeder echtgenote
de Boer
Kwota / Bron
Aktenr 8

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)