Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sybren
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Altenburg
Geboorteplaats echtgenoot
Nes (Utingeradeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Greonterp
Voornamen vader echtgenoot
Jan Saekles
Naam vader echtgenoot
Altenburg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Joukes
Naam moeder echtgenoot
Deelsma
Voornaam vader echtgenote
Pieter Sjoerds
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Liskje Douwes
Naam moeder echtgenote
Brandsma
Kwota / Bron
Aktenr 26

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)