Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
21
Maand
2
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hessel
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Achlum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Beitske
Naam echtgenote
Krips
Geboorteplaats echtgenote
Spannum
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Hessels
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Wiersma
Voornaam vader echtgenote
Johannes
Naam vader echtgenote
Krips
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Doetje Ymes
Naam moeder echtgenote
Pieksma
Kwota / Bron
Aktenr 3

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)