Collaboratieve indexen

Huwelijken - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
21
Maand
5
Jaar
1904
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Dirk
Naam echtgenoot
Stapersma
Geboorteplaats echtgenoot
Wommels
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
de Beer
Geboorteplaats echtgenote
Ternaard
Voornamen vader echtgenoot
Jouw Anskes
Naam vader echtgenoot
Stapersma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Dirks
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Abe Freerks
Naam vader echtgenote
de Beer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sytske Ymes
Naam moeder echtgenote
Bergmans
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)