Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Hennaarderadeel
Dag
30
Maand
4
Jaar
1834
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Dirks
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterend
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Patroniem echtgenote
Dirks
Naam echtgenote
Sandstra
Geboorteplaats echtgenote
Oosterend
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Dirks
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke
Naam moeder echtgenoot
Tjerks
Voornaam vader echtgenote
Dirk Douwes
Naam vader echtgenote
Sandstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Keimpes
Naam moeder echtgenote
van Dijk
Kwota / Bron
Aktenr 7

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Hennaarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Hennaarderadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)